th flag-eng fb01

Selective Longspan

เป็นชั้นวางเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก มีทั้งแบบปูพื้นไม้อัดหรือแบบปูพื้น เหล็กแผ่น และยังสามารถเพิ่มประตูแบบสไลด์ป้องกันสินค้าสูญหายได้อีกด้วย

3